• Rejestracja
 • Basket_selected
  Koszyk jest pusty
730-302-400
795-466-721

Regulamin Sklepu Perfekcyjna-Kuchnia.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma Perfekcyjna Kuchnia sp.z o o

z siedzibą przy ulicy Głogowskiej 218

60-104 Poznań

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej lub realizacji zamówienia,
 • Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej.
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Firmę.
 • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 • Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator.
 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
 • Lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Firmą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane:

 • W celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

10) W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul.Głogowska 218 ,60-104 Poznań lub na adres poczty elektronicznej  handlowy@perfekcyjna-kuchnia.pl

Pozdrawiamy

Perfekcyjna Kuchnia sp. zoo 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego Perfekcyjna-Kuchnia.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
  2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem Perfekcyjna Kuchnia Sp z.o.o siedzibą przy ulicy Głogowskiej 218 60-104 Poznań, NIP 779 24 20 720.
  3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
  4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników.
  5. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
  6. Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację regulaminu.
 2. Definicje
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu.
  2. Administrator – podmiot udostępniający zasoby Perfekcyjna-Kuchnia.pl na rzecz Użytkowników.
  3. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów, modyfikacji swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta.
 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu
  1. Nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logotyp, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej.
  2. Przedmiotem działalności sklepu jest dystrybucja Artykułów Gospodarstwa Domowego.
  3. W Sklepie znajdują się Produkty, wprowadzone do obrotu. W katalogu znajdują się zdjęcia Produktów, cena oraz przycisk „do koszyka”, który służy do złożenia zamówienia.
  4. Katalog Produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest:
 • posiadanie dostępu do sieci Internet.
 • posiadanie aktualnego adresu e-mail.
 1. Rejestracja w Perfekcyjna-Kuchnia.pl
  1. Użytkownik w celu założenia „Konta użytkownika” dokonuje rejestracji, podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, dane do wystawienia rachunku oraz dane do logowania: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
  2. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
  3. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.
  5. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. W przypadku przeglądania zawartości Sklepu rejestracja nie jest obowiązkowa.
 3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
 • zamówić Produkt przez wybranie zakładki KOSZYK oraz przycisku DO KOSZYKA
 • zamówić Produkt oraz jego prezentowe zapakowanie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłana paczka przez wybranie zakładki WYŚLIJ PREZENT
 • zmienić swoje dane
 • zmienić swoje hasło
 • ustawić subskrypcje
 • sprawdzić swoje zamówienia
 • całkowicie usunąć swoje konto
 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 2. Zasady składania oraz realizacji zamówienia
  1. Cena Produktu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy Produkcie jest ceną nie uwzględniającą kosztów transportu.
  3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
  4. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „do koszyka”.
  5. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, e-mail,. Krajem domyślnym jest Polska. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki oraz wpisanie dodatkowych uwag.
  6. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
  7. Umowa kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie e-maila zwrotnego na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
  8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia
  9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
  10. W wypadku gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
  11. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 12, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji od Użytkownika o jego rezygnacji.
  12. Modyfikacja lub rezygnacja z zamówienia możliwa jest do czasu, gdy nie zostało ono wysłane do Użytkownika. Wprowadzenie zmian możliwe jest pocztą e-mail lub telefonicznie pod nr 730 302 400 
 3. Dostawa
  1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

Przedsiębiorstwo Kurierskie SENDIT (DPD)

Paczkomat InPost

Odbiór własny pod adresem ul. Głogowska 218   60-104 Poznań

 1. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
 2. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 3. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu 2 dni roboczych po jej wyekspediowaniu poprzez Przedsiębiorstwo Kurierskie lub do paczkomatu najbliższego dla Użytkownika przy wyekspediowaniu poprzez InPost.
 4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 5. Sposoby płatności
  1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

Przelewem bankowym na numer 

64 1600 1404 1849 5967 7000 0001

Płatność systemem PayPal

Zapłata za pobraniem (KURIER)

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia na adres ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznań, wniosku o odstąpieniu od umowy.
  3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.
  4. Wraz ze zwracanym towarem Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
  5. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres: ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznań.
  6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do regulaminu.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.
 1. Reklamacje
  1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
  2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie
 • adres email: sklep@perfekcyjna-kuchnia.pl
 • listownie:Pefekcyjna Kuchnia Sp z.o.o ul. Głogowska 218 60-104 Poznań
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Użytkowników równowartość ceny zakupu.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faksu.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Dane osobowe i polityka prywatności

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów  statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Administratorem danych jest Pefekcyjna Kuchnia Sp z.o.o ul. Głogowska 218 60-104 Poznań która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu Perfekcyjna-Kuchnia.pl. została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).

Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem wysyłając:

 • e-mail na adres adres: sklep@perfekcyjna-kuchnia.pl
 • listownie: Pefekcyjna Kuchnia Sp z.o.o ul. Głogowska 218 60-104 Poznań
 1. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
 • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 1. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.
 2. Przepisy końcowe
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem Perfekcyjna-Kuchnia.pl.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego Perfekcyjna-Kuchnia.pl. przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  4. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze Sklepu.
  5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w ciągu 3 dni od jego opublikowania na stronie.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.
  7. Zarówno Sklep jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
  8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
 • Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@perfekcyjna-kuchnia.pl.
 • Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
 1. Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników korzystających ze Sklepu.                                                                         
          Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu, opisów i zdjęć zabronione